Το ΚΕΑΤ, πρώην «Οίκος Τυφλών», ιδρύθηκε το 1906 από τους Γ. Δροσίνη και Δ. Βικέλα, με δαπάνες των αδελφών Άμπετ. Αρχικός σκοπός ήταν η προστασία των τυφλών ατόμων. Μέχρι το 1979 ήταν φιλανθρωπικό σωματείο με Πρόεδρο τον εκάστοτε Αρχιεπίσκοπο Αθηνών. Μετά από σκληρούς αγώνες των τυφλών, το 1979 έγινε Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 265/17-4-79, ΦΕΚ 74/17-4-1979) και μετονομάστηκε σε Κέντρο Εκπαιδεύσεως και Αποκαταστάσεως Τυφλών. Εποπτεύεται και επιχορηγείται από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας (ΠΔ/μα 85/2012, «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» αρθρ. 4 «Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (ΦΕΚ 141/21-6-2012 τ. Α΄).

Στη Βόρεια Ελλάδα λειτουργούσε το Ίδρυμα Προστασίας Τυφλών «Ο ΗΛΙΟΣ» – Σχολή Τυφλών, που από το 1947, με πρωτοβουλία του φιλανθρωπικού σωματείου «Οργάνωση Προστασίας Τυφλών», ξεκίνησε να παρέχει εκπαιδευτικές και κοινωνικές υπηρεσίες σε άτομα με αναπηρία όρασης. Από το 2011 (Ν3918/2011, άρθρο 44, παρ. 2, ΦΕΚ 31/02-03-2011) συγχωνεύθηκε με το ΚΕΑΤ και λειτουργεί ως Περιφερειακή Υπηρεσία / Διεύθυνση Θεσσαλονίκης.

Ο σκοπός και η λειτουργία του ΚΕΑΤ ορίζεται από το Προεδρικό Διάταγμα 265/17-4-79. Βασικοί σκοποί του είναι η εκπαίδευση και επιμόρφωση των τυφλών παιδιών σε όλους τους τομείς ανάπτυξης, η ένταξή τους από την προνηπιακή ηλικία στη κοινωνία με την εφαρμογή ειδικών προγραμμάτων, με στόχο την ολοκλήρωση της προσωπικότητας και της κοινωνικής αγωγής τους και η απόκτηση της ανεξαρτησίας τους. Στο ΚΕΑΤ δίνεται η δυνατότητα εκπαίδευσης Ατόμων με αναπηρία όρασης σε διάφορα επίπεδα και με ποικιλία στόχων. Κατά βάση προσφέρεται εκπαίδευσή σε παιδιά προσχολικής ηλικίας και φροντιστηριακή εκπαίδευση σε παιδιά σχολικής ηλικίας (Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης).

Πρόεδροι του Κέντρου διετέλεσαν οι:

 • Δ. Τσιροπινάς, Σύμβουλος Επικρατείας
 • Π. Μαρκόπουλος, Σύμβουλος Επικρατείας
 • Π. Κουρουμπλής, Δικηγόρος
 • Γ. Μαρκέτος, Δικηγόρος
 • Ε. Τσαγρής, Οικονομολόγος
 • Α. Κραββαρίτης, Στρατηγός – Ιατρός

Διοικητές και Πρόεδροι του Διοικητικού Συμβουλίου διετέλεσαν οι:

 • Θεοδώσης Κούλας, Ιατρός
 • Γεώργιος Δαβάκης, Δικηγόρος & Αντιπτέραρχος εν αποστρατεία
 • Ανδρέας Τόλιας, πτυχιούχος Πανεπιστημίου Πειραιώς
 • Παρασκευή Τσιλιμιγκάκη, Κοινωνική Λειτουργός Π.Ε. Πολιτικών Επιστημών
 • Δημήτριος Σκιαθίτης, Πολιτικός Μηχανικός
 • Παναγιώτα Λεωτσάκου, Κοινωνιολόγος – Κοινωνική Ψυχολόγος

Tο κτήριο του ΚΕΑΤ στη Θεσσαλονίκη

το κτήριο του ΚΕΑΤ στη Θεσσαλονίκη

Οι κτηριακές εγκαταστάσεις στην Αθήνα

Οι κτηριακές εγκαταστάσεις στην Αθήνα

Η παλιά παιδική χαρά

Η παλιά παιδική χαρά